• Gratis leverans från $65

 • 100-dagars returpolicy

 • Gratis leverans från $65

 • 100-dagars returpolicy

Terms & Conditions

§1 Allmänna bestämmelser

1. Reglerna definierar reglerna för köp i butiken för kunder som har angett en plats som ligger inom Republiken Polens territorium som leveransadress.

2. Följande termer har följande betydelse i dessa förordningar:

a) Arbetsdagar - alla veckodagar från måndag till fredag, med undantag för helgdagar;
b) Kund - en person som använder Butiken, som är en fysisk person med full rättslig förmåga (och därför som regel är 18 år), en juridisk person eller en organisationsenhet som är inte en persons rättskapacitet, vilket lagen ger rättskapacitet.
c) Konsument - en fysisk person som utför en laglig transaktion som inte är direkt relaterad till sin verksamhet eller yrkesverksamhet (artikel 221 i civillagen).
d) Kundkonto - en samling information om kunden, samt om de aktiviteter som utförts av kunden som en del av butiken (inklusive: kunddata för genomförande av beställningar, orderhistorik, status för pågående beställningar).
e) Butik eller webbutik - en onlinebutik som arbetar på www.mrgugu.pl, som drivs av säljaren, genom vilken säljaren erbjuder varor till kunder;
f) Säljare - "Change Into Colours sp. z o.o." med huvudanläggningen på följande adress: ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-222-20-70, REGON: 387705172, e-post: info@mrgugu.com.
g) Säljare - Varor - varor tillgängliga i butik.

3. Prissättning i butik ska inte utgöra ett erbjudande enligt definitionen i civillagen, utan enbart inbjudan att ingå ett kontrakt.

4. Priserna i butiken anges i euro (brutto, efter tillägg av tullar, moms och andra skatter). Priserna innehåller inte frakt- och betalningskostnader - dessa kostnader bestäms varje gång kunden bestämmer vid beställningstillfället. Det slutliga priset i förhållande till avtalet om försäljning av varor specificeras under processen för erbjudande (order) placering, i enlighet med §3 avsnitt 1 och 2.

5. Säljaren kan då och då organisera kampanjer via Butiken (t.ex. promotionskampanjer, tävlingar etc.) eller bevilja rabatter (t.ex. baserade på rabattkoder). I ett sådant fall kan inte kampanjerna kombineras om inte annat uttryckligen föreskrivs. Dessutom är rabattkoderna inte aktiva under kampanjperioden.

§2 Kontoregistrering

1. Kunderna erbjuds möjlighet till registrering i Internet Store, vilket resulterar i att skapa ett användarkonto.

2. Registreringsprocessen innebär:

a) Dessa är: förnamn och efternamn eller företag, leveransadress och e-post adress, och när det gäller företagare - även företaget och Skatte ID. Som frivillig uppgift Kunden kan också ange: födelsedatum, telefonnummer, information om hur Butikens webbplats hittades, samt faktureringsadress.
b) godkännande av användarvillkoren och cookiepolicyn

3. Efter att ha fyllt i registreringsformuläret skickas kunden ett meddelande via e-post till den adress som anges under registreringen. Kunden uppmanas att bekräfta informationen genom att klicka på bifogad länk. Kundkontot upprättas så snart bekräftelseprocessen har ägt rum.

4. Kunden har rätt att när som helst ta bort butikskontot genom att skicka lämplig begäran på info@mrgugu.com.

5. Kunden kan se data som en del av sitt Konto och använda de Butikens funktionaliteter som baserar på användningen av Kontot, efter inloggning. Inloggningen sker genom att man anger korrekt inloggningsdata (e-postadress som angivits under registreringsprocessen) och lösenord på lämplig undersida i Butiken. Kunden åtar sig att underhålla lösenordet hemligt och inte tillåta andra människor att använda sitt Konto.

6. Avslutande konto påverkar inte giltigheten av tidigare rättsliga åtgärder som utförts av säljaren med kunden i butiken.

§3 Beställning

1. Kunden kan köpa varor via Butiken. För detta ändamål, ska Kunden lägga till enskilda varor i "korgen" och sedan godkänna sitt val genom att klicka på lämpligt alternativ, tillgängligt på Butikens webbsida.

2. Efter godkännande av listan över utvalda varor ska Kunden:

a) ange leveranssätt
b) ange betalningsmetod
c) bekräfta att de uppgifter som tillhandahålls när du registrerar kontot är uppdaterade samt det totala priset för Varorna (leverans- och betalningskostnader) - genom att klicka på "beställning med betalningsskyldighet".

3. Genomförande av de aktiviteter som avses i avsnitt 1 och 2 betyder att Kunden lämnar ett erbjudande till Säljaren att ingå ett avtal för försäljning av varor som placerats i korgen, till de priser som visas i systemet, angivna leveranskostnader etc. (se avsnitt 2 bokstav c, sista underavsnitt ovan).

4. När Kunden har lämnat ett erbjudande i enlighet med avsnitt 3, till Kunden skickas ett meddelande via e-post till den adress som Kunden angav under registrering av användarkontot i Webbbutiken, med skriftlig bekräftelse av villkoren till det inlämnade erbjudande (beställning).

5. Försäljningsavtalet mellan Kunden och Säljaren blir slutfört efter att Säljaren accepterar det tidigare mottagna erbjudandet (beställning) - i form av ett meddelande som skickas via e-post till den adress som angetts under registreringen av användarens konto i Webbutiken. Detta e postmeddelande ska innehålla en kopia av dessa regler i den version som accepteras av Kunden och är bindande för den givna beställningen, samt även informationen markerad i avsnitt 2, bokstäver a-c ovan. Bekräftelse av inlämnande av erbjudande.

§4 Betalning

1. Säljaren tillhandahåller följande betalningsmetoder:

a) kontant vid leverans
b) PayU-system
c) Paypal-system
d) betalkort

Kunden ska markera den valda betalningsmetoden i beställningsformuläret.

2.Kostnaden för betalning beror på vald betalningsmetod. Kunden underrättas om kostnaden för betalning av en viss vara innan beställningen görs, i enlighet med §3. Dessutom finns information om aktuella priser alltid tillgänglig på Butikens webbplats.

3. Vid betalning via PayU, Paypal eller kort betalning bör göras före leveransen av Varorna, och vid betalning av typen "kontant vid leverans" - vid leverans av Varorna.

4. I händelse av att kunden försenar betalningen som överstiger 7 arbetsdagar från godkännandet av beställningen av Säljaren, har Säljaren rätt att annullera detta försäljningsavtal som avses i §3 avsnitt 5 ovan.

§5 Utförande av beställningen och leveransen av varorna

1. . Säljaren kommer att fortsätta genomföra Kundens beställning omedelbart efter ingående av försäljningsavtalet för de Varor som omfattas av beställning (vid betalning med "kontant vid leverans") omedelbart efter att betalningen för Varorna krediterats på ditt bankkonto (i fallet med andra betalningsmetoder).

2.Leveransmetoden och adressen där leveransen ska göras bör specificeras av Kunden i beställningsformuläret.

3. Möjliga leveransmetoder är: a) Poczta Polskas affärspost,
b) kurir (t.ex. Fedex, DHL, UPS - efter Säljarens val)

4. Kostnaden för leveransen beror på: den valda leveransmetoden och den valda betalningsmetoden (vid betalning vid leverans är leveranskostnaden högre). Kunden underrättas om kostnaden för betalning av en viss vara innan beställningen görs, i enlighet med §3. Dessutom finns information om aktuella priser alltid tillgänglig på Butikens webbplats.

5. Vid beställningar på Varor med ett värde över 250 PLN, för vilkea förskottsbetalning har valts (dvs. en av de betalningsmetoder som avses i §4 avsnitt 1, bokstäver b-d ovan) - kommer inte Säljaren att debitera Kunden för ytterligare leveranskostnader.

6. Beställningstiden är summan av leveranstiden till leverantören och tiden för leverans av paketet från leverantören - högst 30 dagar från avtalets om köp av Varor ingående (acceptans av beställning).

8. Adressen till vilken varorna ska skickas ska vara inom territoriet av Republiken Polen. Säljaren levererar inte utanför detta område.

§6 Ansvar för fel

1. Säljaren ansvarar för felaktiga varor i händelse av kunder som är konsumenter i enlighet med villkoren som anges i lagen av den 27 juli 2002 om särskilda villkor för konsumentförsäljning och om förändringar i civillagen, och för andra kunder - i enlighet med villkoren som anges i lagen av 23.04.1964 r. - civillagen

2. Felaktiga varor (klagomål) kan skickas via e-post på info@mrgugu.com eller skriftligen på säljarens adress som anges i §1.

Felaktiga varor (klagomål) kan skickas via e-post på info@mrgugu.com eller skriftligen på säljarens adress som anges i §1.
a) felbeskrivning, inklusive, särskilt: vad felet är och när det upptäcktes.
b) datumet för att avslöja felet
c) vad kundbegäran är i samband med inlämnande av klagomål.

- Avsaknad av något av ovanstående i klagomålsbrevet som lämnats av kunden som är konsument utesluter dock inte behandlingen av klagomålet. Att skicka fullständig dokumentation kan dock påskynda förfarandet.

3. Säljaren förbinder sig att leverera beställda varor till kunden enligt alla specifikationer som presenteras i beskrivningen av varorna på butikens webbplats. Det hänvisar främst till varornas storlek, deras tillverkning, material som används för deras produktion och grafisk dekorering på varorna.

§7 Konsumentens ångerrätt

1. Kunden som är Konsument kan säga upp avtalet om försäljning av varorna utan att ge någon orsak. Ångerfristen löper ut efter 100 dagar från och med den dag då Konsumenten kom i besittning av varorna, eller från den dag då en tredje part som indikerats av Kunden, utom transportören, kom i besittning av Varorna.

2. Vid ett avtal som omfattar många artiklar som levereras separat i satser Ångerfristen löper ut efter 100 dagar från och med dagen då Konsumenten tog över det sista föremålet, eller från den dag då en tredje part som indikerats av Kunden, utom transportören, kom i besittning av den sista Varan.

3. För att uppfylla de tidsfrister som avses i avsnitt 1 och 2 räcker det att skicka Säljaren återkallande av avtalet före tidsfristen.

4. Återkallande av avtalet om försäljning av Varorna sker genom att sändas till Säljaren ett entydigt uttalande från Kunden. Ett sådant uttalande kan göras: a) med hjälp av onlineformuläret som finns på https://mrgugu.com/pl/page/returns-and-refunds eller b) på formuläret som utgör en bilaga 2 till dessa föreskrifter. Användningen av de angivna blanketterna är inte obligatorisk.

5. I händelse av att Kunden återkallar avtalet om försäljning av Varorna på det sätt som är beskrivs i detta avsnitt:

a) Kunden ska skicka Säljaren tillbaka Varorna till adressen: ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała, omedelbart och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum då Kunden drog sig ur avtalet om Försäljning av Varorna. Tidsfristen uppnås om Kunden skickar tillbaka Varorna före utgången av 14-dagarsperioden. De direkta kostnaderna för att returnera Varorna täcks av Kunden.
b) Säljaren kommer att ersätta Kunden för alla betalningar som mottagits från Kunden, inklusive kostnader för leverans av Varorna (med undantag för extra kostnader som härrör från den av Kundens valda leveransmetoden som är dyrare än den billigaste standardleveransmetod som erbjuds av Säljaren), omedelbart och under alla omständigheter, senast 14 dagar från dagen för återkallandet av avtalet om försäljning av varorna av kunden.
c) Säljaren återbetalar betalningar med samma betalningsmetoder som användes av Kunden i den ursprungliga transaktionen, såvida inte Kunden uttryckligen uttalar sin samtycke till en annan lösning. I vilket fall som helst kommer Kunden inte att bära några avgifter på grund av denna retur.

6. Säljaren kan hålla tillbaka ersättningen tills mottagandet av Varorna eller tills Säljaren får bevis på att de har returnerats, beroende på vilken händelse kommer först.

7. Kunden är ansvarig för minskningen av värdet på Varorna till följd av dess användning på ett annat sätt än vad som var nödvändigt för att fastställa Varans natur, egenskaper och funktion.

8. Ångerrätten enligt detta stycke har inte rätt till Kunden i förhållande till de kontrakt som anges i art. 38 i lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (Dz.U. från 2014, punkt 827), 827), inklusive avtal där tjänstes föremål är en icke-prefabricerad artikel, tillverkad enligt konsumentens specifikation eller som tjänar för att tillgodose konsumentens individuella behov.

§8 Utbyte av varor

1. Kunden som är konsument kan be Säljaren att ersätta den köpta produkten mot en annan stycke samma Vara eller för en annan Vara som finns i Butiken - mot en avgift eller återbetalning av värdeskillnaden. Vid behov av att returnera varan det är Kunden som bestämmer returformen.

2. Om Säljaren går med på att ersätta Varorna, leveranskostnader täcks av Köparen.

§9 Integritetspolicy (skydd av personuppgifter)

Administratören av Kundens personuppgifter är Säljaren, vars uppgifter anges i §1 ovan. Kunder kan kontakta Säljaren i frågor som rör skydd av personuppgifter via telefonnummer (+48) 334 867 005 eller e-post info@mrgugu.com.

1. Kundens personuppgifter kommer att behandlas av säljaren i enlighet med allmänt tillämpliga bestämmelser (inklusive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG - nedan kallad GDPR) för den period av aktiviteter som syftar till att uppnå syften, i förhållande till vilka uppgifterna har samlats in.

2. Säljaren behandlar Kundernas personuppgifter för att:

a)utföra av kontrakt för tillhandahållande av elektroniska tjänster, försäljningsavtal eller andra avtal som ingåtts på villkoren i dessa föreskrifter - särskilt i samband med registrering av ett konto eller beställning. Grunden för bearbetning i detta fall är utförandet av avtalet med Kunden eller vidtagande åtgärder på Kundens begäran innan avtalet ingås (art. 6 punkt 1, bokstav b, GDPR).

b)fullgörande av de rättsliga skyldigheter som åligger Säljaren, särskilt i samband med behov att föra korrekt bokföring (art. 6 avsnitt 1, bostav c GDPR).

c)fullgörande av de rättsliga skyldigheter som åligger Säljaren, särskilt i statistik, samt drivande av fordringar. Grunden för behandlingen i detta fall är Säljarens legitima intresse (art. 6 avsnitt 1, bokstav f GDPR).

3. Utöver ovanstående kan Säljaren behandla kundens personuppgifter i baserat på det uttryckta, fria, specifika, informerade och entydiga samtycket 6 avsnitt 1, bokstav a GDPR). I detta fall kommer omfattningen av behandlingen att motsvara innehållet i samtycket. Samtycket kan när som helst återkallas.

4. I varje fall är Kundens avslöjande av personuppgifter frivilligt - under förutsättning att vissa uppgifter är nödvändiga för att Säljaren ska kunna fullgöra försäljningsavtalet avslutad via Butiken.

5. Kundens personuppgifter får endast göras tillgängliga för tredje part för ändamålet i händelse av att Säljaren har rätt eller är skyldig att göra det vidare på grundval av rättsliga bestämmelser. Mottagarna av data kan i synnerhet inkludera: personer som opererar IT-infrastruktur eller system, underleverantörer, tjänsteleverantörer relaterade till prestanda eller förbättring av försäljningsprocessen (t.ex. betalningsagenter, banker, reklambyråer, kurirer eller transportörer), såväl som rådgivare (t.ex. inom bokföring eller juridiska tjänster) eller revisorer.

6. Personuppgifter utgör inte grunden för att fatta automatiserade beslut, inklusive och i synnerhet i form av profilering av administratören

7. Personuppgifter överförs inte till tredjeländer (utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

8. Kunden har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, rätta till dem, radera dem eller begränsa dess behandling, samt rätten till dataportabilitet.

9. Kunden har också rätt att invända mot ytterligare databehandling av Säljaren.. Kunden har denna rättighet särskilt om det inte finns någon grund för databehandling, eller när uppgifter behandlas för ändamålet av direkt marknadsföring.

10. . Om behandlingen sker i strid med lagen, har Kunden har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsorganet - ordföranden för Byrån för skydd av personuppgifter.

11. Detaljerade regler för säljarens behandling av personuppgifter kan vara specificerade i sekretesspolicyn som publiceras i Butiken.

§10 Tekniska krav, förbud mot att placera olagligt innehåll, klagomål

1. Säljaren ger Kunderna möjlighet att via Butiken använda gratis följande tjänster som tillhandahålls elektroniskt (i enlighet med lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster, Dz. U. 2002.144.1204 med senare ändringar, vars innehåll är användning av Butikens funktioner - inklusive:

a)göra innehållet i Butiken tillgängligt,
b) registrera och underhålla kontot, samt ingå avtal för försäljning av varor som finns tillgängliga i Butiken med Säljaren,
c) skicka nyhetsbrevet

2. Reglerna för lagring av kakor av säljaren på kundens enheter, samt regler för Säljarens tillgång till dessa cookies anges i cookiepolicy som utgör bilaga nr 1 till dessa föreskrifter.

3. Principerna för lagring av kakefiler på kundens enheter av säljaren, liksom säljarens tillgång till sådana filer, definieras i kakefilpolicyn som bifogas bilaga 1 till denna förordning.

4. I händelse av och i linje med villkoren som anges i lagen om skydd av personuppgifter, särskilt inom art. 24 och konst. 32-35, Kunden har rätt att få tillgång till sina uppgifter, korrigera eller radera dem.

5. Avtal om tillhandahållande av tjänster som avses i avsnitt sker genom att Kunden lämnar in en lämplig, individuell begäran om dataöverföring med hjälp av telekommunikationsnätverket (vilket kan inträffa för punkt 1, bokstav a, genom att öppna Butikens webbplats, och när det gäller andra tjänster som avses i punkt 1 - genom att fylla i godkännande av lämpligt formulär i Butiken). Avtalen i fråga är föremål för uppsägning efter att de slutförts fullständigt, och vid kontinuerliga tjänster - genom uppsägning av någon av Parterna när som helst. Den lämpliga uttalandet kan skickas till säljaren av kunden via e-post till följande adress info@mrgugu.com.

6. I varje fall är kundens frivilliga information frivillig - under förutsättning att vissa uppgifter är väsentliga för säljaren för att genomföra det försäljningsavtal som ingåtts via Store.

7. Kundens personuppgifter kan lämnas ut till en tredje part om sådan rättighet eller skyldigheter härrör från rättsstatsprincipen.

§11 Ändringar av reglerna

1. Säljaren har rätt att ändra bestämmelserna i dessa regler på grund av giltiga skäl. I ett sådant fall:

a)registrerade kunder ska informeras om ändringarna via e-post till adressen som anges vid registrering - minst 14 dagar innan ändringarna är på plats
b) registrerade kunder ska uppmanas att acceptera ändringar av användningsvillkoren nästa gång de loggar in.
c) inlämnande av en kompatibel via plattformen för online-system för att lösa tvister mellan konsumenter och entreprenörer på EU-nivå (ODR-plattform) på följande www-adress för ODR-plattformen http://ec.europa.eu/consumers/odr/; Säljarens e-postadress som en potentiell kontaktpunkt i sådana fall är: info@mrgugu.com.

2. Bristande acceptans av ändringarna i användningsvillkoren är lika med uppsägningen av e-tjänsteavtalet, som anges i §9 i dessa användningsvillkor som träder i kraft omedelbart och resulterar i att kundens konto avslutas - med förbehåll för §10 avsnitt 3 nedan.

3. Ändringar av användarvillkoren ska inte kränka de rättigheter som kunderna samlat på sig; och de ska inte påverka de placerade beställningarna som ska behandlas baserat på befintliga användarvillkor.

§12 Ändringar av förordningen

1. Den gällande lag som är tillämplig för dessa användningsvillkor, liksom för alla avtal som ingåtts enligt denna lag (särskilt för försäljningskontrakt för varor) är lagstiftningen i Republiken Polen.

2. Säljaren har rätt att ändra bestämmelserna i denna förordning av viktiga skäl. I sådana fall av kunder som är konsumenter vars permanenta uppehållstillstånd är Europeiska unionen (utom Danmark) men utanför Republiken Polen - avsnitt 1 tillämpas i den utsträckning att det inte utesluter tillämpningen av regler som är tillämpliga i landet med permanent uppehållstillstånd Konsument, de som inte ska uteslutas på grund av avtalet (se artikel 6 i Europaparlamentets och Europeiska rådets direktiv av den 17 juni 2008 om gällande lag som är tillämplig på avtalsförpliktelser [Rom I, Journal of Laws of .UE.L.2008.177.6]).

3. Om en tvist uppstår på grundval av dessa användningsvillkor eller avtal som ingår i dess genomförande ska avgöras av polsk domstol med behörighet i enlighet med tillämpliga regler.

§13 Kontakt

Kunden har möjlighet att kontakta webbutiken, i synnerhet via e-post som skickas till e-postadressen info@mrgugu.com.

§14 Slutbestämmelser

1. Den gällande lag som är tillämplig för dessa användningsvillkor, liksom för alla avtal som ingåtts enligt denna lag (särskilt för försäljningskontrakt för varor) är lagstiftningen i Republiken Polen.

2. När det gäller kunder som är konsumenter med permanent vistelseort inom Europeiska unionens territorium (utom Danmark) men utanför Republiken Polens territorium ska avsnitt 1 tillämpas inom ramen för vilket det inte utesluter tillämpning av bestämmelser som är tillämpliga i landet för konsumentens permanenta vistelse, vilket inte kan uteslutas i ett avtal (se artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser [Rom I, EU OJ.L .2008.177.6]).

3. Om en tvist uppstår på grundval av dessa användningsvillkor eller avtal som ingår i dess genomförande ska avgöras av polsk domstol med behörighet i enlighet med tillämpliga regler.

Bilaga nr 1 till förordningen - Cookiepolicy

§1 Definitioner

1. Denna policy definierar principerna för lagring av information av säljaren och säljarens tillgång till information som redan är lagrad på kundens enheter i form av kakefiler.

2. Alla termer, som har definierats i förordningen, ska ha samma betydelse i denna policy. Dessutom ska följande termer ha den betydelse som definieras nedan:

a)Cookies - betyder IT-data, särskilt korta textfiler, som spelas in och lagras på enheter som används av kunden för att komma in i butiken.
b) Egna kakor - betyder kakor placerade av säljaren, i förhållande till tjänster som säljaren tillhandahåller via elektroniska medel via butiken.
c)Utländska kakor - betyder kakor som placeras av tredje part via butikens webbplats.
d) Policy - denna cookiepolicy, som utgör bilaga 2 till förordningen.
e) Enhet - betyder en elektronisk enhet som används av kunden för att få tillgång till butiken.

§2 Cookie-filer

1. Med hjälp av cookiefiler lagrar säljaren information på användarens enhet eller får tillgång till information som redan har lagrats, i enlighet med principerna som definieras i policyn.

2. Säljaren använder följande typer av cookiefiler:

a)Sessionscookies: de lagras på kundens enhet och finns kvar till slutet av sessionen för en viss webbläsare. Sedan raderas den inspelade informationen permanent från enhetens minne.
b) Permanenta kakor: lagras på kundens enhet och förblir där tills de raderas. De raderas inte från enheten vid slutet av en webbläsarsession eller efter att enheten har stängts av.

§3 Användning av kakefiler

1. Säljaren använder egna kakor för att anpassa innehållet i butiken till kundens preferenser och behov, med särskild hänsyn till en typ av enhet, med vilken kunden använder butikens tjänster.

2. Säljaren använder utländska kakor i syfte att samla statistik och analyser som används för att övervaka hur kunderna använder butiken, vilket möjliggör bästa möjliga justeringar av kundernas behov. I detta avseende använder säljaren Google Analytics-tjänster, inom vars ram information om ursprung för användare som identifierats av deras IP läses, registreras och skickas till en säker Google-server när butiken öppnas. Google Analytics samlar inte in några privata data. Detaljerad information om problemet finns på Googles webbplats(https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl).

3. Säljarens användning av cookies medför inte ändringar i konfigurationen av kundens enhet och programvara installerad i enheten.

§4 Deaktivering eller begränsning av användning av kakor

1. Kunden har möjlighet att begränsa eller inaktivera åtkomst av cookiefiler till sin enhet i webbläsarinställningarna eller genom konfiguration av tjänsten, särskilt på ett sätt som blockerar automatisk hantering av cookie-filer eller informerar om alla fakta av inspelning av cookie-filer i kundens enhet. Detaljerad information om möjligheter och sätt att hantera kakefiler finns i programvaruinställningar (webbläsare). Beskrivning av åtgärder som är nödvändiga för detta ändamål finns på tillverkarnas webbplatser, t.ex.:

a) Mozilla Firefox https://link.do/dGIUZ

b) Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

c) Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

2. Kunden kan när som helst radera kakefiler.

3. Begränsningar av användning av kakor eller radering av befintliga kakor kan påverka vissa funktioner som finns tillgängliga i butiken.

Payments methods
 • Za pobraniem
 • Mastercard
 • Visa
 • American Express
 • PayPal
 • PayU
 • Sofort
 • Ideal
Our partners
 • inPost Kurier
 • Paczkomaty inPost
 • DPD
 • GLS
 • PACKETA
© 2024 Change into Colours sp. z o.o.